Romana   |   Magyar   |   English
Adrese de contact
Romania, Oradea
Str. Franz Schubert nr.3 ap.3 etaj
Judetul Bihor

Tel: 004 - 0744.168.186
Tel / Fax: 004 - 0359.425.531

E-mail: lacrimioaraolah@yahoo.com
Web: www.avocat-olah.ro
Pentru alte informatii contactati-ne prin formularul de mai jos:
Adresa de e-mail:

Mesajul:

"Audi prudenter et responde sapienter"
Consultanta
- studierea inscrisurilor prezentate de client cu prezentarea tuturor variantelor de solutionare a aspectului, in principal pe cale amiabila;
- studierea dosarului instantei (in cazul in care exista pe rol) si prezentarea unei sinteze a aspectelor litigioase cu modul de solutionare a fiecaruia;
- redactarea de cereri adresate institutiilor publice sau private in scopul obtinerii tututor probelor necesare solutionarii pozitive a problemei supuse verificarii;
- redactarea de invitatii la conciliere prealabila;
- redactarea de somatii/notificari prealabile;
- consultarea unui mediator in vederea solutionarii pe cale amiabila a litigiului;
- obtinerea unor studii/rapoarte de specialitate (in domeniul topografic, de evaluare - mobiliara, imobiliara, intreprinderi, studii psihologice, contabile);
- asistarea in fata notarului public in vederea autentificarii inscrisurilor necesare cauzei (extrajudiciar sau judiciar);
- redactare de contracte, autentificate ulterior de notarul public (cu reducerea corespunzatoare a onorariului notarului);
- redactarea prin darea de data certa a contractelor civile sau comeciale;
- asistenta in negocierea contractelor de munca si a aplicarii sanctiunilor disciplinare;
- consultarea unui lichidator la cererea societatii comerciale si asistarea pe parcursul intregii proceduri de lichidare a patrimoniului persoanei juridice;
- reprezentarea in fata institutiilor publice sau private cu scopul de a obtine toate informatile necesare si pertinente, in vederea conturarii unei imagini complete a cauzei;
- reprezentarea in procedurile de conciliere prealabila (in materie civila si comerciala) in vederea solutionarii pe cale extrajudiciara a cauzei;
- reprezentarea in procedura de mediere (daca este cazul);
- redactarea actului constitutiv si/sau statutului in vederea constituirii societatilor comerciale;
- redactarea contractului de comodat/inchiriere prin darea de data certa, in vederea stabilirii sediului social;
- posibilitatea stabilirii unui sediu social virtual la sediul cabinetului avocatial;
- redactarea cererii de constituire cu depunerea documentatiei la Registrul Comertului, cu reprezentarea noii persoane juridice;
- redactarea actului aditional modificator al actelor constitutive ale societatii comerciale;
- consultanta in proiectare de afaceri;
- reprezentarea asociatului in cadrul adunarii generale a asociatilor;
- redactarea de acte consitutive ale asociatiei non-profit, cu intocmirea intregii documentatii de constituire (rezervare denumire la Ministerul corespunzator domeniului de activitate al asociatiei, redactarea contractului de comodat/de inchiriere in vederea stabilirii sediului social);
- depunerea documentatiei de constituire la instanta competenta si reprezentarea noii asociatii in vederea obtinerii incheierii instantei de judecata;
- redactarea acordului de asociere si a statutului asociatiei de proprietari, cu intocmirea intregii documentatii de constituire (redactarea contractului de comodat/de inchiriere in vederea stabilirii sediului social);
- depunerea documentatiei la instanta competenta si reprezentarea asociatiei in vederea obtinerii hotararii judecatoresti de infiintare, cu depunerea cererii de inregistrare la Primaria de la sediul social al asociatiei in vederea luarii in evidenta;
- participarea la adunarile generale ale proprietarilor in interesul acociatiei de proprietari;
- redactarea de cereri de emitere/revocare a unui act administrativ;
- redactarea de contestatii/plangeri in vederea indeplinirii procedurii prealabile;
- redactarea de cereri de reconstituire, plangeri adresate Comisiilor pentru aplicarea legilor fondului funciar; contestatii adresate Comisiilor judetene pentru aplicarea legilor fondului funciar.