Romana   |   Magyar   |   English
Adrese de contact
Romania, Oradea
Str. Franz Schubert nr.3 ap.3 etaj
Judetul Bihor

Tel: 004 - 0744.168.186
Tel / Fax: 004 - 0359.425.531

E-mail: lacrimioaraolah@yahoo.com
Web: www.avocat-olah.ro
Pentru alte informatii contactati-ne prin formularul de mai jos:
Adresa de e-mail:

Mesajul:

"Ius est ars boni et aequi"
Drept comercial
- obtinerea unor studii/rapoarte de specialitate (de evaluare - mobiliara, imobiliara, intreprinderi, contabile);
- redactarea de invitatii la conciliere prealabila;
- redactarea de somatii/notificari prealabile;
- consultarea unui mediator in vederea solutionarii pe cale amiabila a litigiului;
- asistarea in fata notarului public in vederea autentificarii inscrisurilor necesare cauzei (extrajudiciar sau judiciar);
- redactarea de contracte, autentificate ulterior de notarul public (cu reducerea corepunzatoare a onorariului notarului);
- redactarea prin darea de data certa a contractelor comeciale;
- consultarea unui lichidator la cererea societatii comerciale si asistarea pe parcursul intregii proceduri de lichidare a patrimoniului persoanei juridice;
- reprezentarea in fata institutiilor publice sau private cu scopul de a obtine toate informatiile necesare si pertinente, in vederea conturarii unei imagini complete a cauzei;
- reprezentarea in procedurile de conciliere prealabila in vederea solutionarii pe cale extrajudiciara a cauzei;
- reprezentarea in procedura de mediere (daca este cazul);
- redactarea actului constitutiv si/sau a statutului in vederea constituirii societatilor comerciale;
- redactarea contractului de comodat/inchiriere prin darea de data certa, in vederea stabilirii sediului social;
- posibilitatea stabilirii unui sediu social virtual la sediul cabinetului avocatial;
- redactarea cererii de constituire cu depunerea documentatiei la Registrul Comertului, cu reprezentarea noii persoane juridice;
- redactarea actului aditional modificator al actelor constitutive ale societatii comerciale;
- consultanta in proiectare de afaceri;
- reprezentarea asociatului in cadrul adunarii generale a asociatilor;
- redactarea de cereri si reprezentare in fata instantelor de judecata si de arbitraj;
- redactarea cererii de apel/recurs si reprezentarea in toate caile de atac;
- redactarea si sustinerea cailor extraordinare de atac;
- redactarea de memorii in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate si a exceptiei de nelegalitate, cu sustinerea acestor cereri in fata instantelor ce le solutioneaza (inclusiv in fata inaltei Curti de Casatie si Justitie si a Curtii Constitutionale);
- redactarea cererii de executare silita si reprezentare in faza executarii silite a titlurilor executorii;
- reprezentarea societatii comerciale creditoare (prin redactarea cererii de deschidere a procedurii de reorganizare judiciara si faliment) si debitoare (prin asistenta la intocmirea planului de reorganizare);
- redactarea si sustinerea de contestatii in temeiul legii falimentului;
- redactarea si sustinerea cailor de atac in materie de faliment;
- redactarea de cereri si memorii in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului.